پرتاب موفقیت آمیز موشک فضانورد فالکون9


موشک فالکون9 به سبب حمل محموله به مدار زمین پرتاب شد


۰ نظر