ربات توپ جمع کن در زمین تنیس


ابتکار جالب فناوری رباتیک در ساخت رباتی که در زمین های تمرین تنیس که توپ ها روی زمین پخش می شوند، آن ها را جمع می کند.


۰ نظر