تاکسی پرنده روی آب در پاریس


 تاکسی روی‌ آبی که SeaBubbles نام دارد به تازگی راهی آبهای رودخانه سن در پاریس شده است.


۰ نظر