روش نوین بخیه زدن بدون دوختن پوست


پزشکان روشی را ابداع کرده اند که در آن بدون سوزن زدن و دوختن، عمل بخیه زدن را تسهیل می بخشد.


۰ نظر