دستیابی ایران به فناوری انتقال اطلاعات در فضا


پژوهشگران ایرانی به فناوری کوانتومی که موجب انتقال اطلاعات در فضا می شود دست پیدا کردند...


۰ نظر