موزه‌ای از نوع وهم و خیال در نیویورک


در این موزه باید به چشمان خود شک کنید؛ موزه ای پر از آینه‌های گیج کننده، سازه ها و تصاویر هندسی توهم زا و هجم هایی برای ایجاد خطای دید.آثار به نمایش درآمده در این موزه هم هنر است و هم علم.مسئولان این موزه می گویند تنها قانون حاکم لذت بردن و کشف وسایل است.


۰ نظر