بازگشت 3 فضانورد ایستگاه بين‌المللی فضايی به زمین


«دریو فوستل» و «ریکی آرنولد» از آمریکا و «اولگ آرتمیوف» از روسیه پس از اقامت 6 ماهه در ایستگاه بین‌المللی فضایی با موفقیت به زمین بازگشتند.


۰ نظر