وقوع یک حمله هدفمند به سیستم عامل ویندوز در غرب آسیا


مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخداد های رایانه ای ایران از وقوع یک حمله جدید و هدفمند به رایانه ها خبر داد..


۰ نظر