نخستین تجربه بیماران قطع نخاعی از راه رفتن


با پیشرفت روزافزون تکنولوژی به زودی شاهد درمان قطعی ضایعه های نخاعی خواهیم بود.


۰ نظر