رونمایی از گوینده خبر با فناوری هوش مصنوعی در چین


این گوینده خبر، تصویری سه بعدی از یک گوینده واقعی است که خبرگزاری رسمی چین، شینهوا قرار است از آنها در تحریریه خود استفاده کند.


۰ نظر