شروع همکاری توکیو و تهران برای کاهش آلودگی هوای پایتخت


مراسم رونمایی از اولین بخش دستگاه‌های سنجش آلودگی هوای اهدایی دولت ژاپن به ایران


۰ نظر