لحظات نفسگیر فرود جدیدترین کاوشگر ناسا در مریخ


تصاویری از لحظه حساس فرود کاوشگر جدید ناسا بر سطح مریخ.


۰ نظر