تلاش ابرقدرت های جهان برای ایجاد تغییرات اقلیمی


چین و روسیه در اقدام اخیر خود در تلاش هستند که توانایی بیشتری را در تغییرات آب و هوایی بدست بیاورند؛ یعنی بدست آوردن قدرت بیشتر در جنگ اقلیمی.


۰ نظر