تلاشهای یک فضانورد برای راه رفتن پس از 200 روز!


دریو فوستل ، فضانوردی که پس از ۲۰۰ روز به زمین بازگشته و در حال تلاش برای دوباره راه رفتن است.او هنگام راه رفتن هیچ‌گونه تعادلی ندارد. باید دو دسته خود را بسته نگه داشته و به سینه بچسباند. 


۰ نظر