تست تصادف و امنیت BMW X5 مدل 2019


این خودرو در هر دو تست 5 ستاره ایمنی را کسب کرد


۰ نظر