هتلی با خدمتکاران روباتی!


علی بابا به تازگی هتلی احداث کرده و در آن از روبات برای کارهای خدماتی استفاده کرده است


۰ نظر