تصاویری از اولین کسوف سال 2019


پدیده خورشیدگرفتگی در کشور‌های چین، کره شمالی، کره جنوبی، ژاپن و شرق روسیه رویت شد.


۰ نظر