کره ماه چگونه تشکیل شد؟


ماه تنها نقطه‌ای خارج از کره زمین است که انسان بر روی آن قدم گذاشته است. شرایط زیست در ماه چندان مطلوب نیست. جو این کره مقاومت چندانی در برابر اشعه‌های خورشید و حتی شهاب سنگ‌ها ندارد و دمای آن از مثبت ۱۲۷ تا منفی ۱۷۳ درجه سانتیگراد در نوسان است.


۰ نظر