نخستین تصاویر کاوشگر چین از نیمه تاریک ماه


نخستین تصاویر ارسالی ماه گرد چین از نیمه تاریک ماه منتشر شد. ماه نورد Chang'e ۴ از مرکز پرتاب ماهواره Xichang در سیچوان کشور چین با نیروی پیشران موشک فضایی (Long March-۳ B. rocket) درتاریخ ۷ دسامبر سال جاری به سوی کره ماه پرتاب شد.


۰ نظر