آغاز طراحی سوخت مدرن ۲۰ درصد برای راکتور تهران


 اقدامات اولیه برای طراحی سوخت مدرن 20 درصد به منظور افزایش بهره‌وری رآکتور تهران آغاز شده است. 


۰ نظر