رئیس جمهور:در روزهای آینده ۲ ماهواره به فضا پرتاب می‌کنیم


سخنرانی رئیس جمهور در جمع مردم استان گلستان (97/10/24)


۰ نظر