لحظه جدا شدن ماهواره پیام از ماهواره‌بر سیمرغ


ویدئوی ضبط شده از رصد خانه سازمان فضایی ایران از لحظه جدا شدن ماهواره "پیام" از ماهواره‌بر "سیمرغ" بر فراز آسمان چابهار. اگر سرعت سیمرغ در این لحظه کمی بیشتر بود، عملیات تزریق در مدار کامل می‌شد.


۰ نظر