رباتی برای شبیه‌ سازی پستانداران ماقبل تاریخ


محققان آلمانی رباتی را طراحی کردند که راه رفتن اجداد پستانداران را شبیه‌سازی کند. آنها با الهام گرفتن از یک فسیل ۲۹۰ میلیون ساله جانداری موسوم به اوربِیت پابستی این ربات را خلق کردند.


۰ نظر