اولین ماهواره مخابراتی سعودی پرتاب شد


شبکه اسکای‌ نیوز عربی از پرتاب اولین ماهواره مخابراتی سعودی از پایگاه فضایی فرانسه در آمریکای جنوبی خبر داد.


۰ نظر