گرمایش زمین و آب‌شدن یخچال‌ها به زبان ساده


کلاهک‌های یخی قطبی کره خاکی آرام آرام ذوب می‌شوند. قطب شمال دو برابر سریعتر از دیگر نقاط کره زمین گرم می‌شود. برای مثال، کاهش حجم و مساحت یخچال‌های گرینلند سریعتر است


۰ نظر