تصاویر احتمالی ماهواره‌ای از پرتاب ماهواره دوستی


این عکس‌ها توسط شرکت دیجیتال گلوب منتشر شده است، شرکتی که مجهز به ماهواره‌های متعدد در مدار زمین است و تصاویر به دست آمده را به متشریان دولتی، شرکت‌های بزرگ انفورماتیک و تحقیقاتی می‌فروشد.


۰ نظر