روباتی که به خودش اسکیت روی یخ یاد داده است!


این روبات میتواند با استفاده از فناوری پیشرفته چاپ سه بعدی به تنهایی روی یخ اسکیت کند


۰ نظر