خودروهای خودران چگونه کار می‌کنند؟


خودروهای آینده همه چیز را در هر حالتی خواهند دید. وسعت دید ۳۶۰ درجه این خودروها مرزها کنونی را می‌شکند و دیگر لازم نیست مانند گذشته راننده دائما در حال نگاه کردن به آینه‌ها باشد.


۰ نظر