چرا کپسول دراگون بدون سرنشین به فضا فرستاد شد


شرکت فضایی اسپیس ایکس صیح شنبه کپسول دراگون را با يك موشک فالکون از پایگاه فضایی ناسا در دماغه کَنَوِرَل فلوراید به فضا پرتاب کرد. سرنشین کپسول یک آدمک است.


۰ نظر