نگاهی به ایمنی بسیار بالای خودروهای فرمول 1


ایمنی رانندگان فرمول 1 طی سالهای اخیر تغییر و تحولات بسیاری داشته است


۰ نظر