پهباد شکارچی روسیه


کمپانی آلماز آنتی روسیه پهپادی طراحی کرده که با یک شاتگان به شکار پهپادهای دیگر می رود.


۰ نظر