فروشگاه نی نی جور

«کازمو» روباتی به اندازه دست انسان است که می تواند اسباب بازی محبوب و همچنین آغازی برای تولید محصولات مشابه اما پیچیده تر باشد. «کازمو» (Cozmo)توانایی های مختلف دارد و با تلفن هوشمند کنترل می شود. این فناوری جدید محصول شرکت «آنکی»  Anki) )در سانفرانسیسکو است.