پرواز اولین جنگنده تماما ایرانی در روز ارتش جمهوری اسلامی


در جریان برگزاری رژه روز ارتش جمهوری اسلامی برای نخستین مرتبه جنگنده تمام ایرانی کوثر بر فراز جایگاه رژه به پرواز در آمد.


۰ نظر