قدرت بالای ربات های کِشنده در مقابل یک کامیون


10 ربات کشنده موفق شدند یک کامیون را با قدرت خود حمل کنند.


۰ نظر