کشفی جدید در مریخ برای اولین بار در تاریخ


برای اولین بار در تاریخ؛ ثبت امواج زلزله روی سیاره مریخ‬.


۰ نظر