رونمایی از خودروی مخصوص رئیس جمهور روسیه


رونمایی از خودروی aurus cabriolet که اتومبیل احتمالی آینده پوتین میباشد


۰ نظر