آشنایی با پل غول آسا و قوصی چین


پل غول‌‌آسای قوسی‌شکل چین را به میانمار پیوند می‌زند


۰ نظر