وقتی سیگار سینما فیلتر ندارد!


گزارشی از وضعیت سیگار کشیدن در فیلم های سینمایی


۰ نظر