نظر رهبر معظم انقلاب در مورد نوروز باستانی و نوروز ایرانی


رهبرانقلاب:این نوروزی که امروز ما داریم،نوروز باستانی نیست،نوروز ایرانی است.


۰ نظر