یادبودی شبیه به بال هواپیما به یاد قربانیان بروکسل


‫یادواره ای به شکل بال هواپیما و قطار مترو نماد مقاومت مردم بروکسل شد


۰ نظر