فروش کتاب نویسندگان مرتد در نمایشگاه بین‌ المللی کتاب تهران!!


برخی غرفه‌های نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران کتاب‌هایی نامتعارف از نویسندگان مرتد را به فروش می‌رسانند.


۰ نظر