حضور ایرانی های مقیم خارج از کشور در انتخابات در یک نگاه


همزمان با کشورمان،هم میهنان عزیزمان در کشور های مختلف دنیا به پای صندوق های رای آمدند و وطن دوستی را به جهانیان نشان دادند.


۰ نظر