اشاره غیرمنتظره علیخانی به زندگی شخصی اش در گفتگو با فرزند طلاق


علیخانی دقایقی پیش در گفتگو با یک «فرزند طلاق»: خیلی شبیه تو بودم. تو آن سیزده سال رو دیدی، من اون سیزده سالم ندیدم.


۰ نظر