پلاسکو،حادثه تلخی که هنوز تلخی‌اش باقیست


خسارات ناشی از حادثه ناگوار ساختمان پلاسکو پس از گذشت پنج ماه همچنان دامن کسبه اش را رها نمی‌کند.


۰ نظر