شهروند آشغال دوست در فردیس دردسر ساز شد


انباشته شدن حدود دو کامیون زباله در یک واحد آپارتمانی مجتمع مسکونی در فردیس استان البرز باعث اعتراض شهروندان شد


۰ نظر