گفتگوی جالب با جوانی که در خلیج‌فارس «نهنگ سواری» کرد!


سید رحمت حسینی،ماهیگیر 25 ساله ای که فیلم نهنگ سواری او این روزها در فضای مجازی بسیار پخش شده و واکنش های فراوانی را هم در پی داشته،میهمان برنامه دوشنبه عصر "فرمول یک" با اجرای علی ضیا بود.


۰ نظر