بخشش قاتل قبل از اجرای حکم در کردستان


ماجرا را در ویدئو دنبال کنید...


۰ نظر