آخرین خبرها از پرونده قتل آتنا اصلانی از زبان استاندار اردبیل


استاندار اردبیل روی خط "حالا خورشید" درباره پرونده آتنا گفت:
قاتل به قتل های دیگری هم اعتراف کرده اما هنوز ثابت نشده/کارشناسان بهزیستی با خانواده آتنا جلسه همدردی و مشاوره دارند!


۰ نظر