درگیری لفظی مجری و کارشناس روی آنتن زنده شبکه خبر!


برنامه روی خط خبر ساعت 18.30 امروز عصر شبکه خبر که مربوط به موضوع چالش های مربوط به صنعت قطعه سازی بود،مجری این برنامه با میرخانی رشتی عضو انجمن خودروسازان در مورد بدهی خودروسازان به قطعه سازان درگیری لفظی پیدا کرد!


۰ نظر