سیگار کشیدن دیناری یک کویتی جنجال بپا کرد!


کاربران در شبکه اجتماعی "توییتر" فایلی ویدئوی را بازنشر دادند که نشان می دهد یک شهروند کویتی برای تمسخر کارمندان دولت سیگار خود را با یک اسکناس 10 دیناری استفاده می کند!


۰ نظر